Tornar a l'inici

Avis Legal

L'accés al portal d'ABGEST i a la informació relativa a qualsevol dels serveis continguts al mateix comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això li recomanem que llegeixi el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del portal d'ABGEST.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva darrera actualització. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva darrera actualització.

ABGEST es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment. En aquest cas entraran en vigor a partir de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquella data.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, excepte que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. ABGEST es reserva el dret a introduir modificacions o ometre de forma parcial o total els actuals continguts del portal d'ABGEST quan ho consideri oportú, així com el dret a impedir o restringir el accés de forma temporal o permanent.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal d'ABGEST, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que ABGEST és titular o legítim llicenciatari.

ABGEST no atorga garantia alguna sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal d'ABGEST quan la titularitat dels mateixos no correspongui a ABGEST.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol forma de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, dels elements integrants del portal d'ABGEST abans referits, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant, pel seu compte i risc, el usuari podrà descarregar o realitzar còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'ABGEST. En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d'ABGEST.

Queda prohibit, tret dels casos que expressament autoritzi ABGEST, establir vincles, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d'ABGEST diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en la direcció URL http://www.abgest.com, o la que pugui substituir-la en el futur, així com presentar les pàgines web d'ABGEST o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

ABGEST no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal d'ABGEST, que puguin ser impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

ABGEST no és responsable de la informació o altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal d'ABGEST mitjançant vincles, ni de la informació i d'altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels que s'accedeixi mitjançant vincles, hipervincles o links al portal d'ABGEST o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius d'ABGEST, excepte si compta amb l'autorització expressa d'aquesta última.

ABGEST no assumeix cap responsabilitat en relació a la informació, continguts de tot tipus, serveis oferts o prestats mitjançant el portal d'ABGEST per terceres persones o entitats, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a allò anteriorment comentat puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incumplimiento o cumplimiento defectuoso o impuntual de los contratos o relaciones precontractuales; (iii) incompliment de les obligacions relatives als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; (vi) realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vii) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets al honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (viii) en general l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulti d'aplicació.

ABGEST tampoc assumeix cap responsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'ABGEST; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web d'ABGEST; (v) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

©ABGEST, Sabadell 2013.

 

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE ABGEST

A.B. LEGAL ASSESSORS I CONSULTORS, S.L., ABGEST, Av. Francesc Macià, 38 10a. planta, 08208-Sabadell, CIF: B65389074, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 184, volum 28061, full nº B-129176. Per a qualsevol informació addicional, posi's en contacte amb nosaltres.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT

  1. No obri missatges electrònics d'origen desconegut.
  2. No accepti documents ni arxius procedents de desconeguts o que tinguin un origen poc fiable.
  3. No escrigui les paraules de pas en cap document del disc dur del PC ni en a les finestres de recordatori del PC.
  4. No utilitzi paraules de pas trivials o de fàcil deducció.
  5. No faciliti dades personals o financeres si no s'està en un entorn segur i amb proveïdors de confiança.
  6. Instal·li un sistema antivirus, utilitzi'l i, periòdicament, actualitzi'l.
  7. Instal·li un sistema antiespia per aevitar els programes espia i de publicitat no desitjada.
  8. Si es disposa de connexió ADSL, és convenient instal·lar un firewall personal.
  9. Realitzi còpies de seguretat de forma periòdica.
  10. Actualitzi el navegador per atenir els protocols de seguretat en regla.

 

 

Dades de contacte

Av. Francesc Macià, 38 10a. planta
08208 - Sabadell
veure mapa

Santa Rosalia, 11-13
08120 - La Llagosta
veure mapa

Telèfon: 93 745 16 14
Fax: 93 745 16 19

ABgest

 

© 2012 A.B. LEGAL ASSESSORS I CONSULTORS, S.L.